Shining-PROP-BAM by Stephen King
Shining-PROP-BAM by Array